INFORMUOJAME APIE PARENGTUS PAJŪRIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Data

2023 09 01

Įvertinimas
2
2016_metu_plano_iskarpa.jpg

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-90 „Dėl Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Su Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano (toliau – Ribų planas, Tvarkymo planas) koregavimo tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt). Ribų plano TPD Nr. S-RJ-55-22-940, Tvarkymo plano TPD Nr. S-RJ-55-22-942.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu planavimo organizatoriui, arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (2023 rugsėjo 12 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymai bus išnagrinėti ir raštu atsakyti per 5 darbo dienas nuo viešinimo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt

Planavimo iniciatorius – Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius, tel. +370 70684442 el. paštas [email protected].

Planų rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected].