Viešų ir privačių interesų konfliktų prevencija

Asmuo, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją Direkcijoje

            Michailas Denisenko
            Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
            Adresas: Placio g. 54, Karklės k., Klaipėdos r.
            Tel. 8 675 12770
            El.p. [email protected]

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIVALOMA DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS SĄRAŠAS 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOJE TVARKOS APRAŠAS

2022 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

2023 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejai:

EIL. Nr.

Asmens Vardas, pavardė

Pareigos

Priežastys

Nusišalinimas priimtas/nepriimtas

Nusišalinimo ar nušalinimo data

1.

Sigitas Mėlinavičius

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus

vyr. specialistas

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jo nuosavybės teise valdomu nekilnojamuoju turtu, kuris yra Pagramančio regioniniame parke.

Priimtas

2023-01-26

Atnaujinimo data: 2023-09-23