Leidimai Nemirsetoje (Palangos m. sav.)

Palangos miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino privažiavimo prie jūros kranto tvarką Palangos m. savivaldybės teritorijoje.

Tvarkos aprašo 7 dalyje numatyta, kad privažiavimu prie jūros kranto Nemirsetoje besinaudojantys asmenys privalo turėti leidimą, kurio išdavimo tvarką nustato Pajūrio regioninio parko direkcija (dabar - Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija).

2022 m. gruodžio 27 d. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-56 „Dėl leidimų privažiuoti prie jūros kranto Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“patvirtintas Leidimų privažiuoti prie jūros kranto Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas.

Leidimai išduodami žvejams mėgėjams, žvejams verslininkams, asmenims organizuojantiems renginį bei rekreacinės masyviosios įrangos privežimui prie jūros kranto Nemirsetoje.

Asmens duomenų tvarkymo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijoje taisyklės.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Galiojantį valties ar laivo techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta valties ar laivo eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

2. Laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

3. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Juridinio asmens registracijos kopiją.

2. Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje Leidimo kopiją arba žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos baras, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

3. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti.

2. Fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją.

3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

4. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Fizinio asmens tapatybės dokumentą.

2. Laisvos formos prašymą įrangos privežimui.

3. Veiklą pagrindžiantį dokumentą, kurio pagrindu prašomas Leidimas.

4. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27