Leidimai Karklės kaime (Klaipėdos r. sav.)

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo LR Pajūrio juostos įstatymo 6 str. 5 d. pataisa, kuria numatyta, jog privažiavimų prie jūros tvarką parengia kiekviena savivaldybė pagal kompetenciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-190 „Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino privažiavimo prie jūros ir Leidimų išdavimo tvarką Karklės kaime.

Žvejybinės ir rekreacinės įrangos išvežimo į pajūrį Karklės kaime organizavimo paslauga yra mokama.

Paslaugos kaina - 5 eur./parai; 20 eur./metams.

Daugiau informacijos apie paslaugą ir apmokėjimo būdus.

Valčių nuleidimo į jūrą laikino inžinerinio statinio (slipo) Karklės kaime naudojimo tvarkos aprašas.

Asmens duomenų tvarkymo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijoje taisyklės.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Galiojantį valties ar laivo techninės apžiūros aktą, kuriame numatyta valties ar laivo eksploatacija Baltijos jūroje arba pakrančių vandenyse.

2. Laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

3. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Juridinio asmens registracijos kopiją.

2. Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje Leidimo kopiją arba žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos protokolą arba išrašą, kuriuo priekrantės žvejybos įmonei priskirtas žvejybos baras, esantis ties Pajūrio regioniniu parku.

3. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Prašant Leidimo būtina pateikti:

1. Laisvos formos prašymą vienkartiniam Leidimui gauti.

2. Fizinio asmens tapatybės dokumento arba juridinio asmens registracijos kopiją.

3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

4. Užpildytą Leidimo formą.

 

Dokumentus siųsti el. paštu [email protected] arba pristatyti adresu Placio g. 54, Karklės kaimas, Klaipėdos rajonas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-19