Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS PAREIGYBIŲ Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 5 DALĮ, SĄRAŠAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-21