Informacija apie asmens duomenų apsaugą

Duomenų apsaugos pareigūno teises ir pareigas nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bei Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Direkcijoje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, paskirtas Direkcijos direktoriaus įsakymu.

           Informacija apie Direkcijos duomenų apsaugos pareigūną:

            Direkcijos duomenų apsaugos pareigūnas

            Michailas Denisenko

            Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

            Adresas: Placio g. 54, Karklės k., Klaipėdos r. 

            Tel. 8 675 12770

            El.p. [email protected]

Nesutikdami su Direkcijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. p. [email protected]). 

 

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-21